Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 031

a61b8718-4c94-2f90-de8a-9b0544ae4b1a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig