Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 049

5d03837a-8107-b2b6-742a-7d6df611138e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig