Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 059

ff30be65-c2f3-f5a9-9b96-c9f1f66f198b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig