Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 007

e3df8c2e-d2ae-5bf0-a992-9e8ea946cc05.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig