Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 070

88974330-489c-2cbd-8690-0a191042fa32.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig