Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 008

bd7e6dd2-15d7-247f-3adb-5ca4169b4446.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig