Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 071

0cc29445-7ded-a4d8-bb87-3141fe313f50.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig