Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 072

8b3fbf56-7c1d-5530-b531-94b934d5e74d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig