Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 079

44ea4d5f-9b8d-b3ec-2ca5-a31857c03f34.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig