Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 080

5b243fcd-f863-b77e-e2da-156f884b3e57.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig