Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 083

b5159892-628d-2b90-d6ae-eeb2fd89ab74.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig