Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 090

5ef80d92-c209-e101-09dd-1508a30e832f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig