Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 091

b818cfad-7b9e-23e2-c56d-6bb9242a34f0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig