Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 099

4290f324-d3b7-f24f-3822-2d3dad6e7ed1.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig