Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 125

0580d532-427b-b5a0-8f13-92b1f8cc81aa.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig