Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 131

39c03508-90c0-ee63-2ef9-045b9f30dfc6.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig