Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 025

8dc07bc3-86d3-a09a-1574-df68d2668112.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig