Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 046

4d87c95e-00f5-a8e5-300c-42ef132597b7.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig