Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 006

56448df9-19d4-fc6c-ea12-c04da6529e81.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig