Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 081

d974cc77-25e0-240b-81bd-6d14df571467.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig