Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 104

20def5fc-6fbd-561c-3097-a863fece628c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig