Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 114

56ac8c9d-4fa8-cc98-a3c1-9d9f02b15f42.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig