Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 012

c9f71d45-8f3f-aa81-90ba-c66c0daa19b2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig