Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 171

47269730-2baa-34c8-f7ec-10cd11aac42c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig