Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 018

d77ae6fc-401a-b2c1-6dcb-792a8301c2d2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig