Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 039

62582a09-ce5a-9ce5-cbf6-42581d97f3a5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig