Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 069

6b323fd0-4259-022d-d2f9-42925b49a20b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig