Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 099

47cf74c3-fc67-7bf3-891a-7bf51e262598.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig