Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 100

b8c57832-af4b-32bc-6349-ffd700b7345c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig