Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 123

83b366a0-5f92-424d-b689-2c3effd8b6a2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig