Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 147

8f915786-6a78-b9de-866a-8455fa6aabed.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig