Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 158

84715fb3-2caf-cc56-f14c-f506ccb8a4fa.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig