Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 197

e05db0b3-5e31-780b-2e0e-141d83158908.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig