Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 225

e23f059a-831b-c388-c64a-86cdc87663b9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig