Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 244

b5b2693e-84bb-a8d2-c05d-d2b0b9912e5d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig