Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 051

92d00a25-6373-2648-9bcc-3430a1a7ed3f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig