Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 080

2d3d06d6-2534-1e1a-f858-6a8d474afd03.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig