Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 004

bc659b41-ecb5-eb3c-bcd1-63c25cd0b7ef.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig