Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 111

ba8ec378-e7eb-3026-1377-dcbc1e257e95.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig