Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 115

49003b5b-5a29-7cf4-fcdc-14ffcf2e0909.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig