Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 123

3c869206-612e-fafe-1fa3-3dbabb1894db.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig