Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 125

2349287e-46b5-5854-33fe-3bb61e10b877.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig