Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 127

72b37a0a-0548-110f-ad55-167e765af57c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig