Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 130

92315ba7-b32d-d903-c5a0-d507aa75fbb3.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig