Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 152

dbce9e19-cacf-d934-636e-2c5679907102.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig