Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 154

0182599d-d733-6a9b-a486-73317688a812.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig