Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 173

310c7f38-d21e-19ff-8ff4-91226d34cedc.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig