Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 176

45ac308d-3f00-bf02-35a7-9c767511f591.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig