Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 184

eb7d5e28-3f13-1e2a-dbf6-cb7842b3bbcb.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig