Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 186

a119a93f-834e-b8df-8afc-85bb1e169ae5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig